nettside1500x430 aug 2016

Velkommen til Reduserstress som gir deg verktøy og kompetanse innen stress og ledelse, så du får økt livskvalitet

“I følge WHO (World Health Organization) har 28 % av EU s arbeidstakere symptomer på arbeidsbetinget stress.

Stress er medvirkende til 50-60 % av EUs tapte arbeidsdager

Ta kontakt

Har du noe på hjertet kontakt meg på annie@reduserstress.no

Samarbeidspartnere

Kontakt Annie i dag!

Du har ingen tid å miste!
annie@reduserstress.no eller på telefon 950 40 812

Reduser stress!

Få bedre helse! – Annie vet hvordan - Send meg epost