Stress i tall og forskning

Ifølge WHO (World Health Organization) har 28 % av EUs arbeidstakere symptomer på arbeidsbetinget stress. Stress er medvirkende til 50-60 % av EUs tapte arbeidsdager.

Stress utgjør det neststørste arbeidsrelaterte sykdomsproblem i Europa etter ryggsmerter. www.sst.dk

De viktigste årsakene til stress og helseplager, kan også være viktige årsaker til nedsatt produksjon. Dersom aktørene sammen tilrettelegger de organisatoriske forholdene bedre, kan mange av årsakene til stress og helseplager forsvinne. Det gir mer effektiv drift, bedre helse og dermed økt arbeidsglede. www.arbeidstilsynet.no

Forskere ved universitetet i Warwick har studert sovevaner til 475 000 pasienter, og funnet ut at de som sover mindre enn 6 timer pr natt, har nesten 50 % større sannsynlighet for å få hjerteinfarkt, og 15 prosent større risiko for slag. Funnene er også gjengitt av European Heart Journal.

Danskene har hatt flere gode undersøkelser om stress, og derfor blir det naturlig for meg å gjengi tall for dyktige dansker.

Tall og fakta om stress

 • 35.000 dansker er sykmeldt pga. stress – hver dag
 • 430.000 dansker – tilsvarende 10 – 12 % har stort sett symptomer på alvorlig stress hver dag.
 • 250.000 – 300.000 dansker lider av alvorlig stress.
 • 500.000 dansker føler seg utbrente på jobben
 • 1 1/2 million ekstra fraværsdager
 • 30.000 sykehus innleggelser
 • 500.000 kontakter til egen lege
 • Hver femte, som blir syk av stress, risikerer å miste sin jobb.
 • 3000 førtidspensjonister
 • 1400 dansker dør hvert år av stress
 • 14 milliarder kr. koster stress Danmark hvert år, i form av sykefravær, tidlig død og utgifter.
 • Ubehandlet stress utløser over halvdelen av alle depresjoner og angstlidelser.
 • Danmark hadde allerede i 1992 utgifter i forbindelse med stressrelaterte hjerte-kar-sykdommer for ca. 900 millioner kroner.
 • Stress og depresjon blir de vesentligste kilder til sykdom i år 2020
 • Stress er et stigende folkehelseproblem, fastslår Statens Institut for Folkesundhed 

Kilder: Verdenssundhedsorganisationen WHO, Statens Institut for Folkesundhed, NFA, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, Sundhedsstyrelsen, Professor dr. med. Tage Søndergård Kristensen fra NFA, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø i samarbejde med European Heart Network, Undersøgelse fra Landsorganisationen i Danmark (LO’s) ugebrev, A4, 2009.

Reduser stress!

Få bedre helse! – Annie vet hvordan - Send meg epost