Etter hvert kurs jeg har får de evalueringsskjema. Etter de siste 300 utfylte skjemaer er dette noen av tilbakemeldingene.

Hvorfor kursdeltakere anbefaler Reduser stress

 1. Veldig tydelig
 2. God fremførelse
 3. Setter fokus på relevante saker
 4. “I tiden”, samt bruker egne erfaringer
 5. Mange nyttige små innspill som trengs i hverdagen
 6. Lærerikt
 7. Blir aktuelt, for mange med stress
 8. Kan være greit for folk som kanskje sliter med stress og søvnproblemer og ikke vet hvordan du skal takle det
 9. Fordi jeg tror mange kunne trengt å plassere hvilke stress de har, og hvorfor de stresser
 10. Mye stress i hverdagen
 11. Mye relevant opp mot min arbeidsdag/hverdag
 12. Stress er viktig og tenke over
 13. Få fokus på alvorligheten med stress
Hva lærte du av kurset:
 1. Holdninger og væremåte
 2. Håndtere stress
 3. Stress symptomer
 4. Resultatet av stress
 5. Ting kan endres på
 6. Plager forbundet med stress på arbeidsplass
 7. Tenke gjennom hva som er konkret gjør meg stresset
 8. Hva man kan unngå
 9. Bra med eksempler fra livet, andres og egen erfaring
 10. Forebygge stress
 11. Bra med egne eksempler som gjør teorien virkelig og lettere og realisere i praksis
 12. Alt
 13. Veldig nyttig innhold i kurset
 14. Blir bevisstgjort virkeligheten av å ta ansvar i eget liv, prioritere og se andre/hverandre
 15. Veldig nyttig innhold i kurset
 16. Du åpnet med at vi skulle være ærlige
 17. Et godt kurs med informasjon, egen arbeid, refleksjon og gruppearbeid
 18. Kan overføres til arbeidsplassen konkret
 19. Le på jobben og gi en klem
 20. Nyttig, men kun smakebiter, sier at det finnes mange verktøy som kan brukes i en hektisk hverdag, åpner for interesse for mer info.
 21. Troverdig og inspirerende
 22. Viktig tema som man selv kjenner på og ikke minst opplever hos sine ansatte
 23. skape effektivitet og mindre stress
 24. Viktig momenter presenteres forskjellig
 25. God involvering 2veis kommunikasjon av deltakere
 26. Ting en tenker på, men må være mer bevisst
 27. Har tro på budskapet, som ble fortalt på en engasjerende måte.