Samarbeidspartnere

Lean Consulting – Bedriftsrådgivning (se www.lean.no)

Vi arbeider sammen med organisasjonen for å bidra til bedre prestasjoner overfor; kunde (kvalitet og tid), internt (effektivitet og tid), medarbeidere (økt motivasjon og mindre stress)

Gunnar Førsund

Daglig leder / Ansvarlig partner i Lean Consulting

E-post: gunnar.forsund@lean.no
Mobil: +47977 55 500

Utdannelse: Siv.Ing

Lang erfaring som Lean-leder, prosjektleder og fasilitator ved en rekke større forbedringsalternativ. Endringsleder ved gjennomføring av større organisasjonsendringer. Risk manager med operativt ansvar for risikostyring både i drift og prosjektsammenheng.

Sertifisert Risk manager og Lean Six Sigma Black Belt

Gjesteforeleser på UIA og BI

Se linkedin: Gunnar 

John- Are Tharaldsen

Partner/senior rådgiver at Lean Consulting

E-post: john-are.tharaldsen@lean.no
Mobil: (+47) 93 00 88 17

Utdanning: Siviløkonom, Luftkrigsskole 1. og 2. avd, Logistikk og ledelse, Forsvarets stabsskole

Har variert erfaring fra operative lederstillinger og rådgiving i statlige, kommunale og private virksomheter. Har blant annet vært Innkjøpssjef, MA/Logistikksjef, Controller, Rådgiver i Effektiviseringsnettverk. Har vært både Lean prosjektleder, rådgiver og kursinstruktør i flere år. Han initierte Lean i kommunesektoren gjennom KS og var Lean ansvarlig i KS konsulent as. John-Are er partner i Lean Consulting og leder for Lean Akademiet.

Sertifisert Black belt lean six sigma

Se LinkedIn  John- Are

Sigmund Jensen

Senior rådgiver

sigmund.jensen@lean.no
Mobil:  +47 982 10 276

Har variert erfaring fra operative lederstillinger, prosjektledelse og rådgivning.

Han har ledererfaring innenfor Bygge bransjen, Oljebransjen, Hjelpemiddelsentralen og Luftforsvaret.

I Skanska bidro han til å utvikle forretningsplan for både Lean implementeringen basert på og for å effektivisere rigg/drift. Han har også arbeidet både som innkjøpssjef og Supply Chain manager nasjonalt og på nordisk nivå med sterk fokus på utvikling og forbedring.

Han har kunnskap om regelverk for offentlige anskaffelser, og utarbeidet i sin tid grunnlaget for innkjøpsrutiner for hele Hjelpemiddelsystemet. Her ledet han også et forbedringsprosjekt som bidro til å effektivisere drift med 20% på 2 år gjennom bruk av TQM-metodikk.

Han kan bistå i roller som Prosjektleder, Mentor, Prosjektressurs og Kursinstruktør

Se LinkedIn: Sigmund