Lean akademiet

Lean Akademiet – kurs og studiepoeng (se www.leanakademiet.no )

Vårt mål med å sette kompetanseutvikling på dagsorden er å bidra til utvikling av organisasjonen, teamene og ikke minst den enkelte leder og medarbeider.

Det betyr at vi gjerne vil være en leverandør av gode, tilpassede kurs og opplæringsaktiviteter i forbindelse med oppstart og gjennomføring av LEAN-prosjekter, så
vel som å kunne bidra med tilpassede tjenester for virksomheter som er godt i gang med LEAN.

LEAN-initiativ krever både informasjonsaktiviteter og kursing av ansatte. Det gjelder både ledere og medarbeidere. I tillegg finner mange det relevant å utdanne egne veiledere og
prosjektledere.

Vi tilbyr et bredt spekter av åpne kurs og sertifiseringer, fra 1 dags introduksjonskurs, Yellow belt (2dager), Green Belt (2 dager), Black belt (8 dager). Beltene bygger på hverandre (dvs Black belt er 12 dager til sammen). I tillegg tilbys 7,5 studiepoeng i samarbeid med Høyskolen i Molde i kombinasjon Yellow og Green belt og prosjektoppgave.

I tillegg tilbys skreddersøm for bedrifter; fra 1 dags inspirasjonsdag case og spilløvelser eller opplæring i enkeltverktøy med praksis på arbeidsplassen.