Hvorfor velger Reduser stress Lean?

Alle inkluderes:

I mine år som leder og mellom ledere har jeg ofte sett at ikke alle ansatte inkluderes. Min erfaring viser at man ikke kan implementere prosjekter før dette er på plass. Alle ansatte er like viktig. Jeg har også erfart at stress symptomer forekommer hos medarbeidere som ikke inkluderes, og at medarbeidere får stress symptomer av ansatte som ikke gjør jobben sin. Det vises i form av sinne, negativ tankegang, redusert søvn med mer.

Innovasjon:

Å tenke noe nytt, nyttiggjort av andre er viktig for meg i min bedrift. Å kunne tenke ut av boksen, være fremsynt og se muligheter med innføring av Lean er spennende utviklende og lærende prosess, som jeg brenner for. Lean tenker hele tiden på å bli enda bedre enn gårsdagen og det fokuset på kontinuerlig forbedring, får en bedrift til å være i flyt fremover

Lean ledelse:

Lean ledelse er noe jeg verdsetter, fordi de bruker Coaching som metode og bruker gode teknikker som drivkraft for ledelse. Etter mange år som leder ser jeg virkelig at metodene fungerer godt, og at jeg gjerne skulle lært om Lean på et tidligere tidspunkt.

Hovedfokus på kundebehovet:

Jeg har jobbet mye med dyktige mennesker og som dessverre ikke alltid har tatt hensynet til kunden. Derfor er det en glede og jobbe i Lean, der en har riktig fokus.

Sløsing av tid:

Jeg har jobbet mange år i det kommunale system, og det har medført mye venting i form av dokumenter og beslutninger. Handlekraftige mennesker søker seg bort fra stillinger i slike miljøer, og en av grunnene er at de har for lite påvirkningskraft. Reduser stress har ofte kunder som ønsker å bruke mer tid på de viktige tingene i en bedrift. Stress som følge av sløsing med tid, kan håndteres og ved å jobbe med struktur og valg av prioriteringer. På denne måten kan vi redusere det negative stresset. Å finne tidstyver og flaskehalser, og bli kvitt dem er en glede. Kundene får en lettere hverdag og det motiverer til å fortsette arbeidet med stressredusering.

Kultur bygging:

Å bygge verdier sammen i en bedrift og ta dem i daglig bruk gjør en forskjell for mennesker. Et godt arbeidsmiljø har stor betydning i forhold til det positive og negative stresset i en virksomhet.

Kommunikasjon:

Dialogen mellom to mennesker er en forutsetning for å få til implementering. Det er flere kunder i reduser stress som får stress symptomer, fordi de synes det er utfordrende og forstå og være tydelige i kommunikasjonen.

Tydelige mål:

Som ICC internasjonal sertifisert Coach og Sertifisert stress Coach er det ekstremt viktig å ha tydelig mål som menneske og som bedrift. Mål gir oss drivkraft til å nå det som er bestemt og få utvikling.

Finne rot årsaken:

Nå er det å finne den virkelige årsaken til at noe oppstår, blitt mer og mer vesentlig. Noen kunder har hodepine og skjønner ikke hvorfor. Da jobber reduser stress, med å finne rot årsaken til at det oppstår. Det er en glede og kunne se at kunder ikke lenger har hodepine, etter hun/han har fått teknikker for å redusere stress.

Lean Consulting har det samme fokus som meg, ved innføring av Lean kan vi redusere sykefraværet. Samtidig er det spennende og kunne jobbe sammen med rause og dyktige mennesker. Det er en glede og kunne bidra med å redusere stress, og implementere Lean hos deg og din bedrift.

Bli en Lean bedrift du også! Du er bare en epost unna.

Har du spørsmål er det bare å ta kontakt!

For bedrifter

På 10 uker gir jeg dine ansatte:

  • Kontroll over sine stress symptomer
  • Teknikker for å bli avstresset
  • Verktøy som kan bidra til å strukturere, prioritere og lære tidsstyring
  • Tydelige mål for hvem du vil være

Jeg kan bidra med kursing innen forebygging av stress, workshops, håndtering og reduksjon av stress for deg som bedrift.

Dette vil igjen føre til forebygging og reduksjon av ditt sykefravær i din bedrift.

Alt vil tilpasses din bedrift etter behov.

På 3 måneder skal din bedrift bli bedre til og:

  • Prioritere
  • Strukturere
  • Tidsstyre
  • Redusere stress
  • Øke sin produktivitet

Dette kan gjøres gjennom kurs, workshops, gruppearbeid og online kurs og en til en. Jeg tilpasser innholdet i forhold til din bedrift.

Kontakt Annie i dag!

Du vil få svar innen 48 timer. Du har ingen tid å miste!
annie@reduserstress.no eller på telefon 950 40 812

Reduser stress!

Få bedre helse! – Annie vet hvordan - Send meg epost