Hva tilbyr Reduser stress og Lean Consulting?

Bli en LEAN bedrift du også!

Eliminer tidstyver og bygg opp en lærende kultur som stadig er i forbedring. Bruk tid på det som er verdiskapende for din bedrift!


Dagskurs i Lean

Tema: Hva er Lean og hvorfor bør din bedrift Implementere!

Kr 990 pr påmeldte

Introduksjon for ledere og tillitsvalgte

1 dag med to kursledere

Kr 25000,-

Støtte til veiledere i pilotprosess

2 dager fordelt på 4 dager.

Kr 12500,- pr dag.

Implementering av Lean

2X2 dager vår og høst

Kr 12500,- pr dag.

Lean Yellow belt sertifisering

2 dager

Kr 7800,- (ekskl. Eksamensavgift a 1000,-)

Lean Green belt sertifisering

4 dager

Kr 16500,- kr. (eksl Eksamensavgift 2000,-)

Lean Black belt sertifisering

8 dager

Kr 39 000,- (ekskl Eksamensavgift 3000,-)


I samarbeid med lean-logo

Besøk www.lean.no for mer informasjon.

10 % rabatt for alle medlemsbedrifter i BHT Sør