Hva er Lean

Et LEAN initiativ er mer enn et avgrenset prosjekt for èn enkelt avdeling. LEAN krever forankring og deltakelse fra ledelse og sterk involvering av medarbeidere. I Lean Consulting legger vi derfor vekt på ledelsens engasjement og entusiasme for læring og forbedring, så vel som at LEAN-initativet må ha god strategisk forankring for å lykkes.

Praktisere, ikke bare teori.Kulturutvikling, ikke bare verktøy.Involvering, ikke bare analyser.

I Lean Consulting vet vi at egendrevet kontinuerlig forbedring ikke kommer av seg selv. Det må arbeides systematisk over lenger tid og virksomheten må selv bygge opp LEAN kompetanse for å kunne drive kontinuerlig forbedringsarbeid.

Kunders behov er forskjellig. Noen trenger en sparringspartner, andre en prosjektleder, hjelp til fasilitering av workshops, eller ulike opplæringsaktiviteter. Vi bistår våre kunder i alle former og faser av et LEAN-prosjekt, det være seg planlegging, gjennomføring og oppfølging.

Sentralt i vår tilnærming ligger involvering av medarbeidere og praktisk arbeid for å møte både prosjektmål og den langsiktige ambisjonen om kontinuerlig forbedring.

Dette innebærer ledersamlinger, workshops, etablering av arenaer for utøvelse av LEAN, f.eks tavlemøter og praktisering av mange av de relativt enkle, men praktiske og nyttige verktøyene som LEAN har å by på.