Kortvarig og langvarig stress

Stress er ikke en sykdom i seg selv, men den kan utløse forskjellige sykdommer.

Det er viktig og vite at vi har to ulike typer stress: Den kortvarige og den langvarige stress.

Kortvarig akutt stress opplever vi, når en situasjon presser oss og får vår kropp i alarmredskap. Kortvarig stress er helt normalt og gunstig. Nettopp fordi den har et formål: Den skjerper dine sanser og gjør deg i stand til å handle hurtig. Det autonome nervesystemet setter i gang, og du produserer hormonene adrenalin og kortisol. Reaksjonene kan komme når det skjer noe uforutsett, eller hvis du han noe som du opplever utfordrende i ditt liv.

Det kan for eksempel være når du har en deadline på jobben, holde foredrag, strømmen går og du har glemt og mellomlagre.

Symptomene kan være skikkelig ubehagelige, men når ditt problem er løst så vil stress symptomene reduseres. Nå kan kroppen slappe av igjen.

Kortvarig stress kan sammenlignes med det som skjer når en gaselle flykter fra en løve. En stress reaksjon setter begge dyrene i stand til å reagere ekstremt raskt. Gasellen skal vekk, og løven skal ha sin mat. Hjertet slår hurtigere, og begge dyrene er i alarmberedskap. Den samme biologiske reaksjonen skjer i oss mennesker, når vi plutselig befinner oss i en utfordrende situasjon.

Vedvarende, langvarig stress oppstår, når de situasjoner og begivenheter som stresser oss, ikke forsvinner, men forhindrer kroppen i å slappe av i uker, måneder og år. Det er dessverre nesten alltid skadelig, fordi kroppen vår ikke er skapt til å være i konstant beredskap hver dag over lang tid.

Kroppen din vil være i konstant beredskap, hvor nivået av hormonene adrenalin og kortisol er høyt. Når kroppen er i det høye beredskap, så kan det faktisk skje at man ikke merker at man har behov for mat og søvn. Det kan gi underskudd av søvn og dårlig ernæring- som igjen kan forsterket dine stress symptomer og belastning av din kropp.

Symptomer kan være hukommelsessvikt og svekket immunforsvar. Langvarig stress eller gjentakende stressperioder, kan føre til depresjoner og hjerte- og kar sykdommer.

Reduser stress!

Få bedre helse! – Annie vet hvordan - Send meg epost